Zľava!

Virtuálne sídlo PARKING

149.00 99.00

Nová adresa Vašej spoločnosti v Banskej Bystrici s možnosťou doplnkových služieb.

Popis

Zákonom požadované registracne sidlo Vašej spoločnosti.

Služba zahŕňa:

  • súhlas so zriadením sídla Vašej spoločnosti na dobu 1 rok
  • elektronické vydanie dokumentov potrebných k zápisu zmien v Obchodnom registri
  • k službe registracne sidlo je možné doobjednať ďalšie doplnkové služby z našej ponuky ako označenie schránky, preberanie a scanovanie pošty, zápis zmien v Obchodnom registri a pod.

V zmysle §2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Z.z. je sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba alebo fyzická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom.