Súhlas s umiestnením sídla spoločnosti
Označenie schránky názvom spoločnosti
Možnosť zápisu zmeny sídla do Obchodného registra
Preberanie a archivovanie obyčajnej pošty
Preberanie a archivovanie doporučenej pošty
Scanovanie pošty a jej preposielanie emailom
Počet nascanovaných zásielok mesačne
Preposlanie prevzatých zásielok poštou
Cena služby / rok
za poplatok 50 EUR + súdny poplatok 33 EUR
0 ks
za poplatok 50 EUR + súdny poplatok 33 EUR
0 ks
za poplatok 33 EUR + súdny poplatok 33 EUR
5 ks obyčajnej a 5 ks doporučenej pošty
1 x ročne na vybranú adresu
za poplatok 0 EUR + súdny poplatok 33 EUR
neobmedzený počet obyčajnej a doporučenej pošty
1 x ročne na vybranú adresu
Share