Automaticky bez preverovania stavu Vašej spoločnosti získavate od nás súhlas s umiestnením sídla Vašej firmy na našej adrese.

Na našej schránke je automaticky uvedený obchodný názov Vašej spoločnosti.

Zabezpečíme zápis zmeny sídla spoločnosti na našu adresu v cene 50 EUR + súdny poplatok 33 EUR.

Obyčajná pošta nie je preberaná ani oznamovaná klientovi.

Doporučená pošta nie je preberaná. Ani v prípade príplatku. Oznámenia o doručovaní doporučenej pošty nie sú oznamované klientovi.

Obyčajná pošta ako aj Oznámenia o doručovaní doporučenej pošty sú automaticky skartované, bez oznamovania klientovi.

Doručovaná pošta nie je scanovaná ani oznamovaná klientovi.

Keďže všetka pošta je scartovaná, klientovi nie je fyzicky preposielaná.

Cena je konečná. Nie sme platcami DPH. Služba je účtovaná vždy na rok dopredu.

Automaticky bez preverovania stavu Vašej spoločnosti získavate od nás súhlas s umiestnením sídla Vašej firmy na našej adrese.

Na našej schránke je automaticky uvedený obchodný názov Vašej spoločnosti.

Zabezpečíme zápis zmeny sídla spoločnosti na našu adresu v cene 50 EUR + súdny poplatok 33 EUR.

Obyčajná pošta je preberaná, oznamovaná a je Vám zaslaný scan obálky, nie však jej obsahu. Scanovanie obsahu obálky je len na Váš pokyn a za poplatok. Mesačne Vám preberieme neobmedzený počet obyčajnej pošty.

Doporučená pošta je preberaná len na Váš pokyn v cene 1 EUR / prevzatie. 

Všetka Vaša prijatá pošta je archivovaná po dobu 365 dní. Následne je Vám vydaná osobne, alebo si ju môžete dať preposlať na Vami vybranú adresu.

V prípade, že si želáte akúkoľvek Vašu poštu otvoriť a nascanovať, tak nám len napíšete a my Vám ju nascanujeme v cene 1,00 EUR / A4.

Všetka Vám doručená pošta môže byť prevzatá v pracovné dni po dohovore osobne, alebo fyzicky preposlaná na Vami vybranú adresu za poplatok.

Cena je konečná. Nie sme platcami DPH. Služba je účtovaná vždy na rok dopredu.

Automaticky bez preverovania stavu Vašej spoločnosti získavate od nás súhlas s umiestnením sídla Vašej firmy na našej adrese.

Na našej schránke je automaticky uvedený obchodný názov Vašej spoločnosti.

Zabezpečíme zápis zmeny sídla spoločnosti na našu adresu v cene 33 EUR + súdny poplatok 33 EUR.

Obyčajná pošta je preberaná, oznamovaná a je Vám zaslaný scan kompletného obsahu 5 ks obálok mesačne. Ak Vám príde zásielok v danom mesiaci viac, sú preberané ďalej bezodplatne a neobmedzene, nie sú však scanované bez Vášho pokynu.

Doporučená pošta je preberaná automaticky a je Vám zasielaný scan kompletného obsahu 5ks doručených obálok s poštou bez ohľadu na ich rozsah. Ak Vám príde zásielok v danom mesiaci viac, sú scanované za poplatok 1 EUR/A4.

Všetka Vaša prijatá pošta je archivovaná po dobu 365 dní. Následne je Vám vydaná osobne, alebo si ju môžete dať preposlať na Vami vybranú adresu 1x ročne bezplatne.

Mesačne Vám scanujeme automaticky prvých 5 prijatých obyčajných pôšt a 5 doporučených pôšt. Od 6. prijatej obyčajnej a 6 prijatej doporučenej zásielky Vám ich nascanujeme v cene 1,00 EUR / A4.

Všetka Vám doručená pošta môže byť prevzatá v pracovné dni po dohovore osobne, alebo fyzicky preposlaná na Vami vybranú adresu 1x ročne bezplatne.

Cena je konečná. Nie sme platcami DPH. Služba je účtovaná vždy na rok dopredu.

Automaticky bez preverovania stavu Vašej spoločnosti získavate od nás súhlas s umiestnením sídla Vašej firmy na našej adrese.

Na našej schránke je automaticky uvedený obchodný názov Vašej spoločnosti.

Zabezpečíme zápis zmeny sídla spoločnosti na našu adresu v cene 0 EUR + súdny poplatok 33 EUR.

Obyčajná pošta je preberaná, oznamovaná a je Vám zaslaný scan kompletného obsahu neobmedzeného počtu obálok mesačne. 

Doporučená pošta je preberaná automaticky a je Vám zasielaný scan kompletného obsahu neobmedzeného počtu doručených obálok bez ohľadu na ich rozsah. 

Všetka Vaša prijatá pošta je archivovaná po dobu celého trvania našej zmluvy, maximálne však 5 rokov. Je Vám vydávaná osobne, alebo si ju môžete dať preposlať na Vami vybranú adresu 1x ročne bezplatne.

Mesačne Vám scanujeme automaticky všetku prijatú poštu, bez ohľadu na množstvo obálok a ich rozsah. Skutočne neobmedzene, aj keby Vám prišlo denne vrece pošty či viac.

Všetka Vám doručená pošta môže byť prevzatá v pracovné dni po dohovore osobne, alebo fyzicky preposlaná na Vami vybranú adresu 1x ročne bezplatne.

Cena je konečná. Nie sme platcami DPH. Služba je účtovaná vždy na rok dopredu.

Porovnanie balíčkov podľa počtu doručenej pošty

PARKING
MINI
ŠTANDARD
ALL INCLUSIVE

Predpokladajme, že firma nemá veľa pošty a za celý rok dostane spolu 5 doporučených zásielok.

Predpokladajme, že každý mesiac spoločnosť prijme jednu obyčajnú zásielku o rozsahu 2xA4, a jednu doporučenú zásielku o rozsahu 2xA4.

Predpokladajme, že každý mesiac spoločnosť prijme 5 ks obyčajných zásielok o rozsahu 2xA4 každá zásielka, a 5 ks doporučených zásielok o rozsahu 2xA4 každá zásielka.

Predpokladajme, že každý mesiac spoločnosť prijme 10 ks obyčajných zásielok o rozsahu 2xA4 každá zásielka, a 10 ks doporučených zásielok o rozsahu 2xA4 každá zásielka.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 99 EUR, pričom nie je ani informovaná o prijatej pošte, žiadna nie je preberaná ani ukladaná a archivovaná.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 99 EUR, pričom nie je ani informovaná o prijatej pošte, žiadna nie je preberaná ani ukladaná a archivovaná.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 99 EUR, pričom nie je ani informovaná o prijatej pošte, žiadna nie je preberaná ani ukladaná a archivovaná.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 99 EUR, pričom nie je ani informovaná o prijatej pošte, žiadna nie je preberaná ani ukladaná a archivovaná.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 180 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 360 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 420 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 720 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu. 

Spoločnosť zaplatí za celý rok 240 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 240 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 240 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 540 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 360 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 360 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 360 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Spoločnosť zaplatí za celý rok 360 EUR, pričom všetky zásielky sú prevzaté, nascanované a preposlané na jej kontaktnú adresu.

Share
sk_SKSlovenčina